Terms of Service

 

You can use, purchase, and access our site 24 hours a day. Orders are processed and delivered automatically, and you will receive the goods immediately. You can view your purchases made on your account in the order history. A receipt will also be sent to your email if provided. You are responsible for ensuring that the customer information you enter during the purchase is accurate, as we do not subsequently validate or check this information. You transact directly through PayPal or Stripe on PhoenixGaming.NET.

 

Prices and Payment

 

The applicable price is the one indicated in the total order overview at the time of ordering, before you accept. All prices are in Euro (EUR). We accept the following payment methods: PayPal, Stripe, or MobilePay. If you wish to use MobilePay, you must create a support ticket and inquire about "sunshinedk" on Discord. Note that if you choose to pay with MobilePay, an administration fee of 5 Danish Kroner (DKK) will be added to the purchase. We do not offer the option of post-payment, and all payments are therefore made online with one of the aforementioned methods. Unless otherwise stated, the total price, including any fees, must be paid before we deliver the product. You always have the option to cancel your purchase before the payment is completed if you do not wish to acquire the particular service.

 

Disclaimer

 

PhoenixGaming.NET is not liable for the loss of data due to potential hacker attacks on the database or your Steam account. Your purchases can ONLY be used on PhoenixGaming.NET and are tied to your Steam account. PhoenixGaming.NET is also not liable for losses resulting from: breakdowns and/or failures of access to IT systems or destruction/damage to data in these systems, attributable to the following events, whether PhoenixGaming.NET operates the systems: failure in power supply or telecommunication at PhoenixGaming.NET, legal interventions, terrorism or vandalism (including computer viruses and hacking), riots, civil unrest, sabotage, war, or natural disasters. Strikes, lockouts, boycotts, or blockades, whether the conflict is directed against or initiated by PhoenixGaming.NET itself or its organization, regardless of the cause of the conflict. This applies even if the conflict only affects parts of PhoenixGaming.NET. Other circumstances and events beyond the control of PhoenixGaming.NET. PhoenixGaming.NET reserves the right to change these rules/policies without notice.

 

Typos on the site are reserved.

 

No compensation is provided for exclusion from the server due to rule violations.

 

PhoenixGaming.NET reserves the right to close the servers without further notice.

 

Delivery

 

We only sell and deliver virtual products/online services. The products are expected to be delivered immediately to the buyer.

 

Delivery can only take place directly through PayPal or Stripe payment, as long as you meet the following requirements:

 

You are logged in with your own Steam account on PhoenixGaming.NET.

You have no prior history of attempting to cheat or avoid payment.

 

Right of Withdrawal

 

As all items are virtual products delivered instantly and ready for immediate use, you waive your right of withdrawal when purchasing here on PhoenixGaming.NET. Therefore, a purchase is binding and not subject to cancellation.

 

Complaints

 

In case of errors in the delivery, such as receiving the wrong package or not receiving anything when purchasing on our site, you must inform PhoenixGaming.NET in writing within a reasonable time after discovering such an error. PhoenixGaming.NET will then provide you with information on how to proceed.

 

Steam

 

We use Steam to handle logins on several of our sites.

 

Read Steam's privacy policy for more information:

 

https://store.steampowered.com/privacy_agreement/

 

Card Information

 

We use PayPal and Stripe as a Payment Service Provider, and during payments, you will be redirected to their portal, where they will also receive any card information you enter with them.

 

Read PayPal's terms of use for more information:

 

https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=da_DK

 

Read Stripe's terms of use for more information:

 

https://stripe.com/en-dk/privacy


IN DANISH


Handelsbetingelser

Du kan anvende, købe og tilgå vores side 24 timer i døgnet. Ordrer bliver behandlet og leveret automatisk, og du vil derfor også modtage varer med det samme. Du kan se dine køb foretaget på din konto i ordrehistorikken. En kvittering vil også blive sendt til din e-mail, såfremt den er angivet. Du er ansvarlig for, at de kundeoplysninger du indtaster som led i købet, er korrekte, idet vi ikke efterfølgende validerer eller kontrollerer disse oplysninger. Du handler direkte via PayPal eller Stripe på PhoenixGaming.NET.


Priser og betaling

Den gældende pris er den, som på tidspunktet for bestillingen er angivet i den samlede oversigt over ordren, inden du accepterer. Alle priser er angivet i Euro (EUR) Vi accepterer følgende betalingsmidler: PayPal, Stripe eller MobilePay. Ved ønske om brug af MobilePay skal du oprette en Support sag og spørgere efter "sunshinedk" på Discord. Der gøres opmærksom på, at såfremt man ønsker, at betale med MobilePay vedlægges der et administrationsgebyr på 5 danske kroner (DKK) oveni købet. Vi tilbyder ikke mulighed for efterbetaling, og alle betalinger foregår derfor online med et af ovennævnte midler. Medmindre andet er angivet, skal den samlede pris inkl. eventuelle gebyrer være betalt, inden vi leverer varen. Du har således altid mulighed for at afbryde dit køb, inden betalingen gennemføres, såfremt du ikke ønsker at erhverve den pågældende ydelse.


Ansvarsfraskrivelse

PhoenixGaming.NET er ikke erstatningsansvarlig for tab af data, ved eventuelle, hacker angreb af databasen eller din Steam konto. Dine køb kan KUN benyttes på PhoenixGaming.NET og er bundet til din Steam konto. PhoenixGaming.NET er endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes: Nedbrud i og/eller svigtende adgang til it-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er PhoenixGaming.NET, der står for driften af systemerne: Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos PhoenixGaming.NET. Lovindgreb, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig eller naturkatastrofer. Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af PhoenixGaming.NET selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af PhoenixGaming.NET. Andre forhold og omstændigheder, som er uden for PhoenixGaming.NET kontrol. PhoenixGaming.NET forbeholder sig retten til uden varsel at ændre disse regler/politikker.

Der tages forbehold for tastefejl på siden.

Der ydes ikke kompensation for udelukkelse fra Serveren pga. regelbrud.

PhoenixGaming.NET forbeholder sig retten til, at lukke for serverene uden yderligere varsel.


Levering

Vi sælger og leverer KUN virtuelle produkter / online services. Produkterne forventes at leveres med det samme til køber.

Levering kan kun ske direkte via PayPal eller Stripe betaling, så længe du opfylder følgende krav:

Du er logget ind med din egen Steam konto på PhoenixGaming.NET.

Du har ikke tidligere historik med at forsøge at snyde med eller undgå at betale.


Fortrydelsesret

Da alle varer er virtuelle produkter og leveres med øjeblikkelig virkning og klar til brug med det samme, fraskrive du dig din fortrydelsesret ved køb her på PhoenixGaming.NET. Derfor vil et køb værende bindene og ikke til, at fortryde.


Reklamation

I tilfælde af fejl i leveringen, f.eks. at du har modtaget en forkert pakke eller intet modtager

ved køb på vores side, skal du inden for en rimelig tid

efter at have opdaget en sådan fejl skriftligt informere PhoenixGaming.NET om fejlen.

PhoenixGaming.NET vil derefter give dig oplysninger om, hvordan du skal forholde dig.


Steam

Vi bruger Steam til at håndtere logins på flere af vores sider.

Læs Steams privatlivspolitik for mere information.

https://store.steampowered.com/privacy_agreement/


Kortoplysninger

Vi benytter PayPal og Stripe som “Payment Service Provider”, og du vil ifm. betalinger blive sendt til

deres portal, hvor de også vil modtage eventuelle kortoplysninger du indtaster hos dem.

Læs PayPals brugsbetingelser for mere information

https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=da_DK

Læs Strips brugsbetingelser for mere information

https://stripe.com/en-dk/privacy